عارضه‌سنجی ترافیک

پنج‌شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 23:18

در بخش ابتدایی مطالعات عارضه‌سنجی که به شناخت وضع موجود پرداخته می شود، اطلاعاتی شامل موقعیت و مشخصات کاربری های پروژه، تعیین محدوده مورد مطالعه،شناسایی جهت حرکات ترافیکی و تقاطع‌ها از نظر نحوه و نوع کنترل­های ترافیکی، شناسایی مشخصات هندسی معابر اطراف، شناسایی وضعیت پارکینگ­های حاشیه­ای و غیرحاشیه­ای، سیستم حمل و نقل عمومی در محدوده مورد مطالعه، بررسی طرح های تفصیلی و فرادست و برداشت آمار حجم ترافیک و ماتریس مبدا- مقصد در معابر محدوده مورد مطالعه، جمع‌آوری می‌گردد. در بخش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، میزان تولید و جذب سفرهای ناشی از احداث بنای جدید بر اساس مدل‌های کالیبره شده برای هر منطقه، محاسبه می‌شود. هر منطقه می‌تواند میزان تولید و جذب سفر هر فعالیت را بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و … آن منطقه برآورد نماید. پس از تعیین درصدهای تولید و جذب سفر کاربری مورد نظر در ساعات اوج، توزیع جهتی سفرها محاسبه می­شود. سپس تقاضای بدست آمده بر روی شبکه بارگذاری شده و به معابر آن تخصیص داده می شود.


منبع : عارضه‌سنجی ترافیک - مهندسین مشاور ایمن تردد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.